izbornik zatvori izbornik

Don Siniša Jozić obranio licencijatski rad iz pastoralne teologije

Svećenik Kotorske biskupije don Siniša Jozić obranio je magistarsku disertaciju iz pastoralne teologije 27. lipnja 2016. godine na Papinskom Lateranskom sveučilištu u Rimu. Radnju naslovljenju Turismo religioso e pellegrinaggio. Due sfide per la Nuova evangelizzazione (Vjerski turizam i hodočašće. Dva izazova za Novu evangelizaciju) izradio je pod vodstvom profesora don Paola Asolana, a rad je ocijenjen najvišom ocjenom (30 con lode). Uz relatora teze u ispitnoj komisiji bili su profesorica Chiara Palazzini i profesor Stefano Cavallotto.

Nakon pozdrava i molitve don Siniša je predstavio svoj magistarski rad kojeg je podijelio u četiri cjeline. Prvo poglavlje analizira fenomen ljudske pokretljivosti u djelima Zygmunda Baumana, a naglasak je posebno stavljen na teme: sloboda i potreba za kretanjem, koncept granice, prostora i vremena povezan s vjerskom „znatiželjom“ i vječnim traganjem za „svetim“. U drugom dijelu obrađuje se tema pučke pobožnosti povezana s hodočašćem te se ističu karakteristike i vrijednosti. Treće i ključno poglavlje istraživanja dotiče temu hodočašća kao takvoga te njegov povijesni razvoj. Budući da je današnji svijet pokretljiv i, kao nikada prije, promjenljiv i kreativan, iz religijski motiviranih putovanja  razvio se tzv. vjerski turizam. Važno je istaknuti da su oba fenomena rođena iz istih pobuda, međutim hodočasnik je istovremeno i vjernik koji žudi za susretom s Bogom, dok vjerski turizam ima prvenstveno kulturološku i rekreativnu pozadinu i interes. U posljednjem poglavlju autor donosi moguće pastoralne prijedloge prvenstveno za razvoj lokalnoga kraja u kojem svaki dio društva (ekonomski, politički) ima svoje mjesto i značenje. Drugim riječima, cilj rada je, prepoznati snagu ljudske pokretljivosti kroz hodočašće i vjerski turizam, napustiti beskorisne pastoralne sheme te prepoznati Boga u licu: hodočasnika, turista ili migranta s kojim se i sam Bog identificira (Mt 25,35).

Siniša Jozić rođen je 3. ožujka 1986. u Brčkom. Za svećenika Kotorske biskupije zaređen je 14. travnja 2012. u Kotoru. Nakon svećeničkog ređenja vršio je službu upravitelja župe Sv. Ane u Đurićima (2012.-2014.). U jesen 2014. god. upisuje poslije diplomski studij pastoralne teologije na Papinskom Lateranskom sveučilištu u Rimu te boravi u Papinskom Hrvatskom Zavodu sv. Jeronima.

13495264_10209813665089155_6950864885104040289_n

28. lipnja 2016. | Novosti
Oznake: