izbornik zatvori izbornik

Molitvena priprema za dolazak tijela sv. Leopolda u Herceg Novi

Hodočašće tijela sv. Leopolda B. Mandića u njegov rodni grad, Herceg Novi, kao i u Zadar, Dubrovnik, Split i Rijeku, biti će osobita prilika za sve vjernike da svoje molitve iznesu pred relikvijama Sveca kojega toliko poštuju i vole. Kako bi se vjernici Kotorske biskupije što temeljitije pripravili za ovaj milosni događaj, u svim župama Kotorske biskupije će se moliti Devetnica sv. Leopoldu kroz devet nedjelja počevši od 16. srpnja 2017. U župnim zajednicama devetnica će se moliti nakon nedjeljne svete mise. Svi vjernici koji to žele, mogu i privatno moliti ovu devetnicu bilo u predviđenim nedjeljama, bilo u danima koje sami odaberu, poštujući niz od 9 uzastopnih dana. U tu svrhu niže objavljujemo tekst devetnice, litanija i pjesama. 

Devetnica svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću

Napomena: Molitva devetnice se može modificirati ovisno o pastoralnim uvjetima. U privatnoj molitvi je također moguće prilagoditi devetnicu osobnim mogućnostima. Litanije se mogu moliti odvojeno od devetnice.

 I. Tjedan: Bog povjerava zadaću

(15. nedjelja kroz godinu, 16. srpnja 2017.)

Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Lk 10,1-6

Nakon toga odredi Gospodin drugih sedamdeset dvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas.

Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Kršćanski nauk nas uči: kod slavlja svetih otajstava svećenik prinosi Bogu Ocu njegova Sina i na nekrvni način obnavlja žrtvu križa. Drugim riječima, kod svete mise priosimo kao žrtvu Bogu Ocu beskrajno dobro, samoga Božjeg Sina. Stoga svećenik u svetoj misi obavlja najviše poslanje što ga čovjek uopće može obavljati na svoj zemlji. (Spisi, 146)

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Pomolimo se:

Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Gospodin te obogatio velikim blagom milosti za one koji se tebi utječu. Molimo te, isprosi nam živu vjeru i žarku ljubav, da uzmognemo biti trajno sjedinjeni s Bogom po njegovoj milosti koju dobivamo po rukama svećenika u svetoj misi. Amen.

*** Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

Litanije i molitve nalaze se na kraju članka

II. Tjedan: Bog želi da svi budu jedno

(16. nedjelja kroz godinu, 23. srpnja 2017.)

Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Iv 17, 6-11

Objavio sam ime tvoje ljudima
koje si mi dao od svijeta.
Tvoji bijahu, a ti ih meni dade
i riječ su tvoju sačuvali.

Sad upoznaše
da je od tebe sve što si mi dao
jer riječi koje si mi dao
njima predadoh i oni ih primiše
i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao
te povjerovaše da si me ti poslao.

Ja za njih molim; ne molim za svijet,
nego za one koje si mi dao
jer su tvoji.

I sve moje tvoje je, i tvoje moje,
i ja se proslavih u njima.
Ja više nisam u svijetu,
no oni su u svijetu,
a ja idem k tebi.

Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu
koje si mi dao:
da budu jedno kao i mi.

Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Pred Bogom, na temelju istinite činjenice smatram se izabranim da sa svoje strane, ponajviše slaveći svetu misu, ne dirajući pravednost ili pobožnost prema prilikama, imam pred očima odijeljene Istočnjake. Jednom riječju: prema tom premilosrdnom odabranju sva svrha moga života mora biti na to usmjerena da se jednom, što se tiče odijeljenih Istočnjaka, ostvari ono božansko obećanje: bit će jedno stado i jedan pastir (usp. Iv 10,16). (Spisi, 180)

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

 Pomolimo se:

Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, ti si bio gorostas ljubavi: tvoje srce, zajedno s Isusovim, žarko je željelo jedinstvo svih kršćana u samo jednom ovčinjaku, pod jednim pastirom. Moli za nas, da budemo strpljivi i ustrajni graditelji jedinstva. Amen.

Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

 III. Tjedan: Bog zove na velika djela

(17. nedjelja kroz godinu, 30. srpnja 2017.)

Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Iv 17, 12-19

Dok sam ja bio s njima,
ja sam ih čuvao u tvom imenu,
njih koje si mi dao;
i štitio ih te nijedan od njih ne propade
osim sina propasti, da se Pismo ispuni.

A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu
da imaju puninu moje radosti u sebi.
Ja sam im predao tvoju riječ,
a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,
nego da ih očuvaš od Zloga.
Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.

Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.
Kao što ti mene posla u svijet
tako i ja poslah njih u svijet.
I za njih posvećujem samog sebe
da i oni budu posvećeni u istini.

Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Nemojte sumnjati. Bog vas zove na velika djela. Od vas traži veliku širinu srca. Od vas traži da neprestano smjerate na djela kojima se njemu savršenije služi. Ali ovdje me morate dobro shvatiti. Da bi dobro uistinu bilo dobro, treba imati sastavne dijelove; a da jedna stvar bude zla, dosta je da joj nedostaje samo jedan sastavni dio. Stoga, naš žar za Božju stvar, koja nam je povjerena, mora biti potpun. Što je plemenitija stvar za koju se borimo, što su poteškoće veće, što su opasniji protivnici s kojima se susrećemo, toliko se više moramo služiti velikom i dubokom razboritošću. (Spisi, 36)

 Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Pomolimo se:

Gospodine Isuse, živeći kao čovjek vršio si različite poslove, u Nazaretu si bio tesar, a potom učitelj života i propovjednik Evanđelja. Pokazao si nam da je rad potreba života. Molimo te, blagoslovi po zagovoru svetog Leopolda Bogdana Mandića sve naše poslove i pothvate, da se možemo uzdržavati radom svojih ruku te tako slaviti Boga Oca i unaprjeđivati opće dobro. Amen.

Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

 IV. Tjedan: Bog blagoslivlja obogaćujuća prijateljstva

 (Preobraženje Gospodinovo, 6. kolovoza 2017.)

 Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Iv 15, 13-15

Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi
za svoje prijatelje.

Vi ste prijatelji moji
ako činite što vam zapovijedam.

Više vas ne zovem slugama
jer sluga ne zna
što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve
što sam čuo od Oca svoga.

 Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Čovjek je po naravi biće koje traži društvo sebi sličnih, jer nijedan čovjek nije sebi dovoljan. A vjera još više posvećuje tu plemenitu težnju, jer od nas traži da ljubimo sve ljude, osobito one s kojima smo povezani posebnim odnosima. Ja vam iz dubine svoga siromašnoga srca zahvaljujem na vašem prijateljstvu. Ne možete zamisliti, kako mi je to prijateljstvo drago. Pod kojim se god nebom nalazio, vas ću se sjećati. (Spisi, 22)

 Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Pomolimo se:

Gospodine Isuse, ti si ljubljeni Sin Očev koji zauvijek ostaje u ljubavi njegovoj. Tvoj vjerni nasljedovatelj sveti Leopold Bogdan Mandić iskusio je Očevu ljubav i bio je čovjek za druge i prijatelj ljudi. Daj da po njegovu zagovoru, svi ljudi osjete ljubav Božju, da je mogu podijeliti sa svojima u obitelji, donositi onima s kojima se susreću u životu i radu, te da prepoznaju da su po tebi međusobno braća i sestre koje u svim prilikama prati očev blagoslov. Amen.

Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

 V. Tjedan: Bog učvršćuje malovjerne

(19. nedjelja kroz godinu, 13. kolovoza 2017.)

 Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Mt 14, 22-33

I odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«

 Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Bog svoje sluge vodi uistinu čudnovatim putem. U nekim trenutcima ispunja ga dobrima, a zatim se iznenada povlači, reklo bi se – sudeći što se očima vidi – kao da ih prepušta sudbini. Ali on je rekao: bit ću s vama. I doista, zatim eto, odjednom, kad se čini da je sve propalo, On kao nekoć Petru, kad je tonuo u valove zbog malovjernosti – pruža ruku i kaže: Malovjerni, zašto sumnjaš? (Spisi, 29)

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Pomolimo se:

Dobri Oče, Stvoritelju ljudi, po Duhu Životvorcu darovao si nam život na kojem ti zahvaljujemo. Tebi je poznato kako nas snalaze mnoge nevolje, kako različite bolesti nagrizaju tvoj dar života u nama. Po svojoj očinskoj dobroti, po zaslugama našeg Spasitelja Isusa Krista, te po zagovoru svetog Leopolda Bogdana Mandića koji je i sam iskusio teške bolesti, ojačaj nas u malovjernosti, smiluj nam se u bolestima, blagoslovi našu patnju i pohodi nas zdravljem duše i tijela. Hvala ti Gospodine, što nas uslišavaš naše molitve koje ti prinosimo po zagovoru svetog Leopolda Bogdana Mandića. Amen.

Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

VI. Tjedan: Bog poziva na istinu i pravdu

(20. nedjelja kroz godinu, 20. kolovoza 2017.)

 Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Ps 85

Molitva za mir i pravdu

Zavolje opet Jahve zemlju svoju,
na dobro okrenu udes Jakovljev.

Otpusti krivnju narodu svome,
pokri sve grijehe njegove.

Suspregnu svu ljutinu svoju,
odusta od žestine gnjeva svoga.

Obnovi nas, Bože, spasitelju naš,
i odbaci zlovolju prema nama!

Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas,
prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno?

Zar nas nećeš opet oživiti
da se narod tvoj raduje u tebi?

Pokaži nam, Jahve, milosrđe svoje
i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Jahve govori:
Jahve obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim,
onima koji mu se svim srcem vrate.

Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.

Vjernost će nicat’ iz zemlje,
Pravda će gledat’ s nebesa.

Jahve će dati blagoslov i sreću,
i zemlja naša urod svoj.

Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

 Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Čovjek po svojoj naravi teži na istinom i pravdom. To je njegova naravna težnja. Isus Krist naš Bog i Otkupitelj je rekao: Ja sam put, istina i život. Naše srce neka bude usmjereno na Njega. On zna i može nas učiniti sretnima ne samo s one strane sadašnjeg života, nego i u zabrinutostima i bolima sadašnjeg života. Iskustvo vas mora poučiti da stalno više ljubite Božanskoga Otkupitelja. Neka bude stalno žarča vaša ljubav prema Isusu i stalno ćete jače osjećati da u njemu imate istinskoga, savršenog tješitelja, kako odgovara svim vašim težnjama. (Spisi, 28)

 Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Pomolimo se:

Dobri Oče, po zagovoru svetog Leopolda Mandića, koji je isticao da je Križ snaga obnove, podaj nam jakost Duha da se možemo hrabro i odlučno zalagati za cjelovitu obnovu domovine i svoga naroda preuzimajući na sebe dragovoljno sve obveze i odgovornosti, te strpljivo gradeći pravednije društvo u kojem će se jače osjećati tvoj očinski blagoslov. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

VII. Tjedan Bog se utjelovljuje u obitelji

(21. nedjelja kroz godinu, 27. kolovoza 2017.)

 Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Lk 2, 41-52

Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Osjećam se dužnim uputiti vam riječi ohrabrenja u ime onoga koji je u najizvrsnijem smislu Bog sviju ohrabrenja i utjeha. Ne može se izreći kako je velika koja je zadesila vašu obitelj. No, Božjoj samilosti i dobroti nije zatvoren put da iznova blagoslovi vašu obitelj. To je sam Gospodin koji nas, s jedne strane udara, iz razloga koji potpuno shvaća samo njegova božanska mudrost – a s druge strane nas ohrabruje i tješi te nas poziva da iz njegovih ruku primimo što nam je poslao. I potiče nas da se molimo kako bi nas oslobodio od bolnih događaja u kojima se očituje njegova volja. (Spisi, 40)

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Pomolimo se:

Gospodine Isuse Kriste, ti si se rodio kao čovjek i tako si blagoslovio naše obitelji. Tebe je tvoj sluga sveti Leopold Bogdan Mandić nasljedovao u dječačkoj i mladenačkoj dobi, te rastao i dozrijevao do odraslog čovjeka kao kršćanin. Izlij svoj sveti blagoslov na sve naše obitelji kako bi one postale mjesto skladnog i sretnog života te dobrog kršćanskog odgoja. Našoj djeci daj pravi izbor zvanja i rast u svakom dobru. Amen.

Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

VIII. Tjedan: Bog se daruje u sakramentima

(22. nedjelja kroz godinu, 3. rujna 2017.)

 Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Mk 14, 12-26

Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: »Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?« On pošalje dvojicu učenika i rekne im: »Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.« Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu. A uvečer dođe on s dvanaestoricom. I dok bijahu za stolom te blagovahu, reče Isus: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati – koji sa mnom blaguje.« Ožalošćeni, stanu mu govoriti jedan za drugim: »Da nisam ja?« A on im reče: »Jedan od dvanaestorice koji umače sa mnom u zdjelicu. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!« I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je tijelo moje.« I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: »Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem.« Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.

 Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Potičem vas da u svojim teškim oskudicama i naporima upravite molitvu, jedan uzdah Isusu Otkupitelji, njegovom Božanskom Srcu. Ono Božansko Srce koje je u smrtnom času htjelo živjeti patničkim životom, utješit će vas i brinut će se za vas. Savjetujem vam da često, kad god budete mogli, pristupite svetoj pričesti i svetoj ispovijedi. Govorim duši duboko prožetoj vjerom; kad u svom srcu budete imali Isusa Otkupitelja, otvorite mu svoju tako duboko ogorčenu dušu. Nema sumnje da ćete čuti božansku riječ, a zatim će vam njegova božanska providnost izaći u susret i za vas se pobrinuti. (Spisi, 31)

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

 Pomolimo se:

Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, tebe je božanski Spasitelj učinio savršenim oruđem svoga neizmjernog milosrđa u sakramentu pokore, ali i euharistije. Molimo te, isprosi nam milost da se često i dobro ispovijedamo te da živimo slobodni od svakoga grijeha i postignemo savršenstvo na koje nas poziva Gospodin. Amen.

Litanije na čast sv. Leopolda Bogdana Mandića

IX. Tjedan: Bog ljubi do kraja

(23. nedjelja kroz godinu, 10. rujna 2017.)

Prigodna pjesma (po vlastitom izboru)

Poticaj iz Svetog pisma: Iv 13, 1-5

Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.

Poslušajmo riječi sv. Leopolda iz njegovih Spisa:

Gospodin Isus Krist izabrao vas je da vi u svjetovnom društvu predstavljate vjerska načela. Kad čovjek bira, on ne stvara, nego bira, a Bog stvarajući stvara. Hoću reći: on je potpuni izvor svakog dobra. On me osposobio da učinim ono dobro. Eto, dakle – on nas odabire jer nas osposobljuje. Božja mudrost ne započinje djelo i zatim ga, na pola učinjeno, ostavi, nego ga do kraja izvrši. Ona je bez poticaja u sebi započela svoje djelo Božje i privest će ga kraju. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se ponizimo pred Božjim veličanstvom, koje nas obasiplje svojim beskrajnim dobrima. (Spisi, 141)

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Pomolimo se:

Duše Sveti, ti si pokretač svakog dobra, često nas iznenađuješ novim poticajima i nadahnućima. A mi smo skloni zanemarivanju, opuštanju i padovima. Neka nas po zagovoru svetog Leopolda Mandića tvoje «sveto djelovanje» stalno pokreće na duhovnu obnovu kako bi smo u prilikama našega života i rada bili prepoznatljivi kao kršćani. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Litanije sv. Leopolda Bogdana Mandića

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo
moli za nas
Sveti Leopolde, štovatelju Majke Božje,
Sveti Leopolde, ljubitelju Euharistije,
Sveti Leopolde, skromni slugo slugu Božjih,
Sveti Leopolde, junački slugo pomirenja,
Sveti Leopolde, pregaoče ekumenizma,
Sveti Leopolde, činitelju mnogih čuda,
Sveti Leopolde, uzore svećenika,
Sveti Leopolde, uzore ispovjednika,
Sveti Leopolde, uzore redovnika,
Sveti Leopolde, uzore molitelja,
Sveti Leopolde, uzore pokornika,
Sveti Leopolde, uzore poslušnosti,
Sveti Leopolde, uzore poniznosti,
Sveti Leopolde, uzore strpljivosti,
Sveti Leopolde, uzore pobožnosti,
Sveti Leopolde, poznavatelju ljudskih srdaca,
Sveti Leopolde, poznavatelju budućnosti,
Sveti Leopolde, voditelju mnogih duša,
Sveti Leopolde, razboriti savjetniče,
Sveti Leopolde, prijatelju svih ljudi,
Sveti Leopolde, tješitelju patnika,
Sveti Leopolde, tješitelju očajnih,
Sveti Leopolde, tješitelju bolesnih,
Sveti Leopolde, dobrotvore siromašnih,
Sveti Leopolde, branitelju nevinih,
Sveti Leopolde, miritelju zavađenih,
Sveti Leopolde, ljubitelju svoga roda,
Sveti Leopolde, diko svoga Reda,
Sveti Leopolde, naš nebeski zaštitniče

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, sveti Leopolde!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se!

Bože, zaštitniče i prijatelju poniznih, koji si uzvisio slugu svoga Leopolda Bogdana, učinivši ga oruđem svoga milosrđa u sakramentu pokore, daj, ponizno Te molimo, da zavrijedimo jednostavnim putem vjere doći do gledanja tvoga lica u nebu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Pjesma u čast sv. Leopolda B. Mandića

Himan

O Leopolde blaženi,
Ti vjerni slugo Svevišnjeg!
U krilu Crkve Kristove
Za mir, jedinstvo nosiš stijeg.

Sav Bogu se posvećuješ,
Tvoj život slava njegova:
A snagu, svjetlo nalaziš
Na gozbi Kralja vjekova.

Kod Božjeg srca posrednik,
Izgaraš služeć ljudima;
I boli svih ko prijatelj,
U svojim nosiš grudima.

Ti učiš nas da bijedni mi,
Kod Oca Majku imamo;
Pomozi nam da pripravni,
Sve dare po njoj primamo.

O uzore naš krjeposni,
Što blistaš sjajem svetosti,
Za tobom ići kroz žrtvu,
Isprosi nama smjelosti. Amen.

TEBI SLAVU PJEVAMO

Tebi slavu pjevamo našeg roda sinu,
koji krasiš svetošću milu domovinu.

Višnji tebe proslavi, ognjem užga grudi,
Leopolde, s tobom nam zora svijetla rudi.

Obučen u ljiljane siromašnog Franje,
Bogu život darivaš, slijedeć bijelo Janje.

Sav se želiš predati apostolskom trudu,
služit Božjem naumu da svi jedno budu.

Stvoritelj te premudri milosno odredi,
apostolom biti mu svete ispovijedi.

10. srpnja 2017. | Tekstovi, Novosti
Oznake:,