izbornik zatvori izbornik

Petrovac

Petrovac – Sv. Vid
Župnik-Župni upravitelj: preč. don Filip kan. Janjić

Sveta Misa: nedjeljom u 12 sati

Teško je ustanoviti točan datum gradnje ove crkve jer je u više navrata bila i građena i rušena što od prirodnih katastrofa,  a što od ratova, ali je uvijek bila obnavljana, što potvrđuje i ploča na kojoj piše da je obnovljena 1718. godine od mještana iz roda Medina, a svjedoci smo i zadnjeg potresa iz 1979. godine, kada je bila porušena i ponovno obnovljena sa čitavim samostanskim kompleksom. Interesantno je spomenuti podatak iz Kotorskog arhiva u kojem se kaže kako su došli razbojnici iz crmničkog kraja u Castellastvu ubili svećenika don Franu Medina, opljačkali crkvu i samostan, skinuli zvono sa crkve i odnijeli ga kao trofej u Crmnicu. O postojanju crkve možemo sa sigurnošću govoriti od XV. stoljeća, točnije dolaskom Venecije u ove krajeve i razgraničenjem od Turske carevine sa mjestom zvanom Kufin. Ovdje je bila vojna posada, a u Castellastvi „Lazaret“, gdje bi prolaznici bili smješteni kroz 40 dana, kako bi se vidjelo boluju li od kakve zarazne bolesti – tek tada bi bili pušteni na područje Venecije. Područje Casellastve jurisdikcijski je potpadalo pod drevnu Biskupiju budvansku, a kada su padom Bara pod Turke 1571. godine, barski nadbiskupi stolovali u Budvi i odatle upravljali Barskom nadbiskupijom, to područje potpalo je pod Barsku nadbiskupiju. Budvanska je biskupija 1828. godine ukinuta, a 1830. godine pripojena Kotorskoj biskupiji. Od tada i područje Castellastve, odnosno od 1920. godine Petrovca, pripada Kotorskoj biskupiji.

 

8. listopada 2015. | Budvanski dekanat, Župe