izbornik zatvori izbornik

Nedjelja Caritasa 2016.

Treća nedjelja adventa kao Nedjelja Caritasa je prigoda u kojoj bi trebali više govoriti, više činiti onima koji su potrebniji od nas, koji nemaju dovoljno ni za puko preživljavanje. Moto ovogodišnje nedjelje Caritasa za naše dvije mjesne Crkve u Crnoj Gori je „Suosjećajmo s potrebnima“.

Uzor suosjećanja sa čovjekom i njegovim potrebama je sam Bog. Ganut ljudskom bijedom dolazi k čovjeku u ljudskom obliku. Druga Božanska osoba uzima čovječju narav i u svemu postaje sličan čovjeku osim u grijehu. Postaje bliz čovjeku i za čovjeka će dati posljednju kap krvi, za njega će i umrijeti na Kalvariji na drvu križa. To Božje suosjećanje je doista usmjereno, ne k materijalnim potrebama čovjeka, jer sam je rekao učenicima: „Lisice imaju svoje jazbine, ptice svoja gnijezda, a Sin čovječji nema gdje glavu nasloniti“. Kristovo suosjećanje je usmjereno k duhovnim potrebama čovjeka, kao oslobađanje od grijeha, od raznih sapetosti što čovjeka udaljuju od Božje blizine.

No, iako je suosjećanje Boga prema čovjeku duhovne naravi (spasenje duša), ipak suosjećanje čovjeka prema čovjeku treba imati svoje uporište u Bogu, od kojega dolazi sve blago ovoga svijeta. Mudrost koju čovjek prima od Boga treba biti usmjerena ka pravilnoj raspodijeli materijalnih dobara koje Bog daruje: voda, zemlja, plodovi zemlje, životinje. To su sve darovi Božji za čovjeka i njegov zemaljski život. No, razne malverzacije i korupcije čine velike razlike između čovjeka i čovjeka. Uz Božju osudu „U znoju lica svoga jest ćeš kruh svoj“ nadolaze nepravde koje čine da brojni ljudi nemaju ni potreban stan, ni hranu ni odijelo. Nepravde su na svakom koraku: u zapošljavanju, u radu, ali i sam čovjek zbog zlouporabe Božjih talenata čini da bude razlika u ljudskom životu.

Ova nedjelja Caritasa neće puno utjecati da svi jednako imaju u životu, ali nas može potaknuti da učinimo jedan korak više, koliko je u našoj mogućnosti, da priteknemo u pomoć onima koji imaju manje od nas. Kao što su to činili prvi kršćani, pa su kršćani iz Soluna prikupljali materijalna dobra za kršćane u Makedoniji. Nešto slično sa dozom suosjećanja trebali bi prepoznati tuđu nevolju i priskočiti u pomoć. To će biti dobro djelo koje će prepoznati i sam Krist na sudu, po raznim postupcima na što nas opominje sam Isus: Bio sam gladan, bio sam žedan, bio sam stranac, bio sam bolestan, bio sam u tamnici (usp. Mt 25, 31-46). Različito su postupali pravednici od nepravednika. Stoga će biti na sudu ili pohvala sa nagradom (život vječni) ili osuda.

Neka nas ova Kristova prispodoba i praksa prve Crkve usmjere na našu akciju, u ovim našim prilikama. Aktivirajmo našu desnicu da ne zna što čini ljevica, pa ćemo sami osjetiti na koji način možemo pomoći, pa makar i sitnicama i razveseliti braću oko nas.

Prikupljeni novčani darovi u ovoj nedjelji Caritasa 2016. godine od vjernika Barske i Kotorske mjesne Crkve bit će usmjeren prema Dječjem domu „Mladost“ u Bijeloj. Nadam se da ćemo na drugi dan Božića, na blagdan sv. Stjepana, razveseliti sve štićenike toga Doma, jer bi tada upravi Doma uručili prikupljeni dar.

 

 

 

Predsjednik Caritas-a Crne Gore

 

 

† ILIJA Janjić

biskup kotorski